Przeskocz do treści

Prawne spojrzenie na zawód zarządcy nieruchomości

Zarządca nieruchomościami Warszawa to zawód, który wykonuje wiele osób. Z realnego punktu widzenia jest to człowiek, który posiada pewną ilość nieruchomości – kamienice, bloki, a nawet całe osiedla i dysponuje nimi pomiędzy osobami chcącymi wynająć lub kupić dany lokal mieszkalny. Zajmuje się remontami, renowacjami oraz organizuje spotkania z całą wspólnotą w momencie występowania różnego rodzaju problemów. Jak jednak wygląda droga do bycia zarządcą oraz jak prawo reguluje jego obowiązki? O tym w dalszej części artykułu.
Droga do zarządcy
Chcąc stać się zarządcą budynków mieszkalnych, należy otrzymać odpowiednią licencję, która będzie do tego uprawniała. Zarządca nieruchomości Warszawa musi być osobą fizyczną, posiadającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Koniecznym warunkiem jest także ukończenie studiów wyższych – najlepiej z zakresu zarządzania i gospodarką nieruchomościami. Jeżeli jest się absolwentem innego kierunku studiów, należy ukończyć studia podyplomowe z odpowiedniego zakresu wiedzy. Posiadając dyplom studiów wyższych lub podyplomowych koniecznym jest odbycie stosownych praktyk, których pozytywna ocena gwarantuje otrzymanie licencji.
Prawne obowiązki zarządcy
Ustawa o gospodarce nieruchomości zawiera artykuł 186, który określa jakie obowiązki należą do zarządcy. W tym artykule mowa o przestrzeganiu etyki zawodowej oraz o systematycznym dokształcaniu, podczas szkoleń , kursów i seminariów. W ustawie zawarte są także punkty odnoszące się do wykonywania wszystkich czynności z zasadą ochrony interesów innych osób oraz ze szczególną starannością, a także przy przestrzeganiu standardów zawodowych. Stosowanie przepisów prawa to kolejny obowiązek, z jakiego zarządca nieruchomości warszawa musi się wywiązywać. Patrząc ze strony prawnej, zarządca jest osobą, pod którą podlega dana liczba mieszkań czy też lokali mieszkalnych i jego obowiązkiem jest dbałość o stwarzanie jak najlepszych i komfortowych warunków do życia wszystkich mieszkańców.