Przeskocz do treści

Tryb pracy detektywów

Detektywi zwykle zatrudniani są w biurach detektywistycznych. Trudno jest, w obecnych czasach, prowadzić samodzielną działalność detektywistyczną, chyba, że detektyw, który pracuje sam, przyjmuje odpowiednią do swoich możliwości liczbę zleceń i zatrudnia zaufaną osobę do obsługi sekretarskiej. Musi on zgłosić do odpowiednich władz fakt prowadzenia własnej działalności detektywistycznej, uzyskać potrzebne pozwolenia i odprowadzać przewidziany prawem podatek. Przyjmuje przede wszystkim sprawy dotyczące sporów małżeńskich i majątkowych, a więc takie, z którymi może poradzić sobie jedna osoba.

W przypadku większego biura, detektywi zatrudniani są na podstawie umów o pracę. Sprawdzana jest ich licencja i posiadane przez nich kwalifikacje. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości przepracowanych godzin. Część detektywów zajmuje się tzw. robotą papierkową. Przyjmują oni zlecenia od klientów, przeprowadzają z nimi wywiady i prowadzą całą dokumentację. W niektórych sytuacjach uczestniczą oni w prowokacjach detektywistycznych, zajmują się zakładaniem podsłuchów i kamerek w domu klienta. Po zakończonym śledztwie dbają o to, aby z domu klienta zostały usunięte wszystkie elementy szpiegowskie i sporządzają ostateczny raport. W ten sposób nabierają doświadczenia potrzebnego do tego, aby w przyszłości mogli prowadzić poważne zlecenia.

Detektywi prowadzący zlecenia, pracują czasami w sposób niewymiarowy. W niektórych sytuacjach muszą prowadzić całodobową obserwację domu swojego klienta. Nie mogą przerwać prowadzonych przez siebie działań, dopóki sprawa nie zostanie do końca wyjaśniona. Tryb ich pracy przypomina więc pracę policjanta. Tym bardziej, że mogą posiadać broń i czasami dokonują obezwładnienia jakiegoś przestępcy. Jednak powinni pamiętać o tym, że nie są policjantami i mogą podejmować tylko takie kroki, które przewidziane są w ramach posiadanej przez nich licencji. W sytuacji, kiedy odkryją fakt popełnienia poważnego przestępstwa, powinni o swoim spostrzeżeniu poinformować policję.